الکتروموتور

با الکتروموتورها بیشتر آشنا شوید(بخش پنجم)

الکتروموتور AC آسنکرون روتور سیم پیچی شده الکتروموتورموتورهای قفسه سنجابی در لحظه ی استارت جریان زیادی را از شبکه می گرفتند و دارای گش...

ادامه مطلب