ژئوممبران

با فناوری جدید پلیمری آشنا شوید

از استخر ذخیره آب در کشاورزی برای ذخیره حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه، ذخیره آب بارندگی و برف در فصول پاییز و زمستان و مصرف آن در فص...

ادامه مطلب

پلیمر

پلاستیک ها و پلیمرها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تفاوت بین پلیمرها و پلاستیک ها خیلی پیچیده است و دلیل آن این است که کلیه پلاستیک ها،  پلیمر هستند اما همه ی پلیمرها، پلاستیک محسوب نمی ...

ادامه مطلب