تست کششی و عامل های تاثیرگذار بر استحکام کششی(بخش دوم)

افزودنی ها ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که افزودنی ها(additives) چه موادی هستند. بیشتر مواد پلیمری به طور خالص از یک پلیمر ساخته نش...

ادامه مطلب

تست کششی و عامل های تاثیرگذار بر استحکام کششی(بخش اول)

پیشگفتار در این مقاله بیشتر به عوامل موثر بر استحکام کششی پرداخته می ­شود. همانگونه که پیشتر ذکر شده، استحکام کششی یکی از مهمترین خواص...

ادامه مطلب