لوله

اندازه و ضخامت لوله پلیکا چگونه است؟(بخش دوم)

لوله های پلیکا با سایز ۹۰ میلی متر لوله های پلیکا با سایز ۹۰ میلی متر ضخامتی برابر با۱/۸ ، ۲/۷ ، ۴/۳ ، ۶/۷ میلی متر هستند و وزنی برابر...

ادامه مطلب

لوله

مزایا و کاربرد لوله پلیکا فشار قوی چیست؟

لوله پلیکا فشار قوی چیست؟ همان طور که از اسم لوله های پلیکا فشار قوی مشخص است آنها در فشار کاری ۱۰ و ۱۶ بار و فقط به صورت شاخه ای در...

ادامه مطلب