آبیاری قطره ای زیر سطحی

مقایسه آبیاری قطره ای سطحی و آبیاری قطره ای زیر سطحی

آبیاری قطره ای سطحی و آبیاری قطره ای زیر سطحی آبیاری سطحی و آبیاری زیرسطحی دو نوع از روش های آبیاری می باشند که هرکدام ویژگی های مختص ...

ادامه مطلب

آبیاری قطره ای

چرا آبیاری قطره ای زیر سطحی از لپا بهتر است؟

چرا در مقایسه با لپا از آبیاری قطره ای زیر سطحی استفاده کنیم؟ فردی لام مهندس کشاورزی دانشگاه ایالتی کانزاس و پژوهشگر آبیاری در کلبی اس...

ادامه مطلب