پی وی سی به چه روش هایی شکل داده میشود؟

پلی وینیل کلراید پی وی سی به وسیله پلیمریزاسیون مونومر وینیل کلراید صورت می گیرد. بخش فراوان تولید PVC اکثراً به وسیله بسپار تعلیقی صو...

ادامه مطلب