پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش سوم)

درجه و مقدار روغن در راه‌اندازی نخست پمپ از روغن پارافینی که در محفظه پمپ از در کارخانه پر شده بهره نمایید. این عمل حداقل طول عمر آب ب...

ادامه مطلب

پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش اول)

الکتروپمپهای لجن کش: این الکتروپمپ ها برای پمپاژ سیالات حاوی ذرات جامد شناور و الیاف بلند، فاضلاب، آب های کثیف، شلاکه آب های گل‌آلود و...

ادامه مطلب