محصولات کشاورزی

از بین بردن علف های هرز با اختراع جدید

علف هرز به گیاهانی که می‌توانند در حد بالایی از لحاظ کمی و کیفی به محصولات سالانه و دایمی در یک سال خسارت بزنند گفته می‌شود. به بیان دی...

ادامه مطلب