شیر توپی

شیرهای توپی دارای چه مزایایی هستند؟

شیر توپی پلیمری چیست؟ اغلب شیرهای توپی پلیمری کاربردهایی مانند آبیاری بارانی و قطره ای را دارند. این نوع شیرها در مقابل مواد شیمیایی و...

ادامه مطلب

شیر توپی

شیرتوپی چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

شیر توپی شیرهای توپی مسدود کننده سیال آنها به صورت کروی شکل است و یا به بیان ساده توپی شکل هستند و این شیرها از نشیمنگاه شیر توپی مخرو...

ادامه مطلب