پلی اتیلن

روش اتصال لوله های پلی اتیلن(بخش دوم)

گستره گرمایشی جوش ساخت یک باندجوش قدرتمند وابسطه به محدوده های جوش محصولات پلی اتیلن گداخته شده دارد گرمایش بیش ازحد مجاز باعث پایین آ...

ادامه مطلب