لوله اسپیرال

دلیل برتری لوله پلی اتیلن اسپیرال چیست؟(بخش دوم)

به دلیل جوش بسیار خوبی که در این نوع لوله ها انجام میشود مقاومت جوشی بسیار مناسبی دارند و روش رایج نیز برای جوش آنها روش لب به لب می با...

ادامه مطلب