لوله آبیاری پلی اتیلن

با انواع لوله پلی اتیلن آبیاری آشنا شوید(بخش دوم)

لوله پلی اتیلن آبیاری ۱۶ میلیمتری لوله پلی اتیلن آبیاری ۱۶ میلیمتر تا سایز ۱۲۵میلیمتر به طول ۱۶متر را می توان حلقه نمود که نشان دهنده ...

ادامه مطلب