لوله پلی اتیلن در آبیاری کشاورزی

دلایل لزوم بکارگیری لوله پلی اتیلن در آبیاری کشاورزی

یک بحران بزرگ در کشور ما، بحران کمبود آب است. به همین علت برای بهبود شرایط و صرفه جویی در مصرف آب راهکارهای اجرایی تدبیر شده است. یکی ا...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن آبیاری

کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار چیست؟

چرا در کشور ایران دچار کمبود آب هستیم؟ آبیاری تحت فشار از جمله سیستم‌های آبیاری است که میتواند باعث صرفه جویی در مصرف آب شود و حتی سطح...

ادامه مطلب