لوله پلی اتیلن آبیاری

مزایای لوله پلی اتیلن در آبیاری بارانی چیست؟

کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری بارانی(فواره ای) همه ما حتی برای یک بار هم که شده به باغ ها و مراتع رفته ایم و دیده ایم که در آنها از ...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن آبیاری

کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار چیست؟

چرا در کشور ایران دچار کمبود آب هستیم؟ آبیاری تحت فشار از جمله سیستم‌های آبیاری است که میتواند باعث صرفه جویی در مصرف آب شود و حتی سطح...

ادامه مطلب