کاورینگ فیبر نوری

نکاتی برای خریداری کاورینگ کابل و فیبر نوری(بخش دوم)

افزایش طول عمر و کیفیت لوله پلی اتیلن درجه دو در ترکیبات لوله های پلی اتیلنی بهتر است تنها از ضایعه های لوله پلی اتیلن استفاده شود و م...

ادامه مطلب

مشخصات لوله های پلی اتیلنی برای فیبر نوری

لوله های پلی اتیلنی برای پوشش فیبر نوری لوله های پلی اتیلنی دارای کاربردهای فراوانی هستند که یکی از آنها محافظ فیبر نوری است. لوله های...

ادامه مطلب