پلی اتیلن

اثر تنش بر ظاهر ترک لوله پلی تیلن(بخش دوم)

الگو عددی در اینجا یک مدل از یک لوله‏ پلی اتیلنی شکاف‏دار استفاده شده است  تا تأثیر کمی تنش پسماند را روی هندسه ترک نماش دهد. در ابتدا...

ادامه مطلب