پلی اتیلن

پلی اتیلن در شبکه گازرسانی(بخش اول)

در حدود سالهای ۱۹۵۰ به علت کمبود منابع فلز و نیز معضلات استفاده از مصنوعات‌ فلزی‌ مثل حمل و نقل ،‌خوردگی ‌و جوشکاری و موجب مطالعه جهت ج...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

بوش های پلی اتیلنی HDPE(بخش سوم)

متغیرها برای مبارزه با این روند و حمله ‏ی ناگزیر عوامل خورندگی خط لوله، می‏توان از گزینه ‏های متعددی که وجود دارد، استفاده کرد. استفاد...

ادامه مطلب

لوله کاروگیت

پروسه تولید لوله دوجداره کاروگیت(بخش اول)

تولید لوله دوجداره کاروگیت در تولید لوله دوجداره کاروگیت بعد از انجام تحقیقات فراوان و تکیه بر دانش مدیران و واحد تحقیق و توسعه توانست...

ادامه مطلب