با لوله و اتصالات فایبر گلاس GRP آشنا شوید

لوله های فایبر گلاس GRP به علت ساختار کامپوزیتی این نوع لوله ها، خصوصیات مکانیکی و شیمیایی آنها با فرمولاسیون ساخت قابل تغییر م یباشد....

ادامه مطلب