منهول های دریایی

با کاربردهای دریایی منهول ها آشنا شوید

منهول در دریا از ابتدای دهه ۱۹۶۰ و در زمان کوتاهی بعد از اولین معرفی، لوله های پلی اتیلنی به طور روز افزونی برای کاربردهای دریایی مورد...

ادامه مطلب

لوله PVC

استفاده از لوله های PVC برای امنیت موج سواران

ایمنی بیشتر موج سواران از طریق لوله های PVC با توجه به تحقیقات گروه رساکالا، اخیراً نوعی لوله کشی در دریا استفاده شده است که کاربرد جا...

ادامه مطلب