رباتی که مانند یک انسان عرق می ‌‌کند

ربات کِنگرو آیا توماس ادیسون درست گفته است که نبوغ متشکل از ۹۹% تلاش و ۱% خلاقیت است؟! به تازگی تکنولوژی نوینی بر بنای همین اندیشه ایج...

ادامه مطلب