دیگر نگران غذای حیوان خانگی خود نشوید

محصول جدید Catspad چند نمونه خوراک‌دهنده‌ی گربه تا به امروز وارد بازار شده است، ولیCatspad نخستین دستگاه دادن آب وغذای گربه‌ ها و سگها...

ادامه مطلب

پلی اتیلن تک جداره

ارزش اتصالات پلی اتیلن(بخش دوم)

هزینه اتصالات الکتروفیوژن قیمت اتصالات الکتروفیوژن رابطه مستقیمی با نرخ ارز دارد، قیمت این اتصالات به علت اینکه اکثرا و انواع با کیفیت...

ادامه مطلب

پلی اتیلن تک جداره

ارزش اتصالات پلی اتیلن(بخش اول)

فهرست قیمت اتصالات محاسبه قیمت اتصالات پلی اتیلن کمی پیچیده تر از قیمت لوله‌های پلی اتیلن می‌باشد. اتصالات پلی اتیلن به دلیل متنوع بود...

ادامه مطلب