لوله آبیاری بارانی

مشخصات لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای(بخش اول)

لوله های پلی اتیلنی برای آبیاری قطره ای: برای سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی، لوله های پلی اتیلنی ۱۶ میلیمتری بکار برده میشوند. ای...

ادامه مطلب

لوله آبیاری 16 میلیمتر

از لوله آبیاری ۱۶ میلیمتر چگونه باید نگهداری کرد؟

لوله آبیاری قطره ای ۱۶ میلیمتر با توجه به کمبود آب در کشور و این امر که قسمت اعظمی از منابع آب در کشاورزی بکار گرفته می شود، بایستی در...

ادامه مطلب