قطره چکان کنترل فشار

مشخصات قطره چکان جبران کننده فشار میکروفلاپر

قطره چکان های میکروفلاپر چه مزایایی دارند؟ میکروفلاپرها فشار جریان را در مناطقی که کم شده است را تامین می کنند که به هر دلیلی در آن من...

ادامه مطلب

قطره چکان pc

همه چیز درباره قطره چکان جبران کننده فشار(قطره چکان PC)

قطره چکان های جبران کننده فشار(قطره چکان PC) قطره چکان های pc در سیستم های آبیاری در مواردی مثل افت مسیر، تغییر ارتفاع در شیب زمین و ه...

ادامه مطلب

اسیدشویی قطره چکان

روش افزایش بازدهی اسیدشویی قطره چکان ها

اسیدشویی قطره چکان ها برای افزایش راندمان اسیدشویی و استفاده بهینه از اسید در سیستم آبیاری و اطمینان از وارد شدن اسید به سیستم آبیاری ...

ادامه مطلب

آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش چهارم)

 ب ـ ۲ اقسام آرایش قطره چکانها و سطح خیس شده در شیوه آبیاری قطره ای کل سطح زمین مرطوب نمیگردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آنرا سطح ...

ادامه مطلب

آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش سوم)

شرایط خاک: برخی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند. ب...

ادامه مطلب

آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش دوم)

مزایای آبیاری قطره ای : آبیاری قطره ای راحت ترین شیوه ی آب دادن به هر گیاه مثل درختان و تاکهاست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش ...

ادامه مطلب

آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش اول)

مقدمه کشور ایران از لحاظ موقعیت استراتژیکی و آب و هوایی یکی از کشورهای بی نظیر در کره زمین است با وسعتی برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع از ...

ادامه مطلب

راندمان آبیاری قطره ای

روش های افزایش راندمان آبیاری قطره ای

روش های افزایش راندمان آبیاری قطره ای استفاده از قطره چکان مناسب همانند تمامی سیستم های آبیاری، استفاده از یک گسیلنده مناسب اثرگذارتر...

ادامه مطلب

قطره چکان آبیاری قطره ای

روش های باز کردن گرفتگی قطره چکان(بخش اول)

به طور کلی منابع آب در ایران به دو دسته منابع زیر زمینی و منابع سطحی تقسیم بندی می شوند. کسانی که از منابع زیر زمینی استفاده می کنند اک...

ادامه مطلب