انواع فیلتر صنعتی

فیلترهای صنعتی پیوسته و ناپیوسته

فیلتر های صنعتی بیشتر فیلتر های صنعتی شامل فیلتر های فشاری، فیلتر های خلا و فیلتر های سانتریفوژی هستند. این فیلتر ها بر حسب اینکه تخلی...

ادامه مطلب

مروری بر راندمان فیلترها و مقایسه آنها

فیلتر یا صافی چیست؟ فیلتر ها نقش عمده ای در جدا کردن ذرات موجود در سیال را دارند. در فیلترها، ذرات جامد موجود در سیال  به وسیله صاف کن...

ادامه مطلب