فیلتر های دیسکی

نکات کاربردی و مهم جهت استفاده از فیلتر های دیسکی

انواع فیلترها یا صافی ها وظیفه جدا کردن املاح سیال اعم از ذرات ریز شن و ماسه از آب ورودی به یک سیستم آبیاری یا آبرسانی دارند. جداسازی ا...

ادامه مطلب