خصوصیات و کاربردهای الکتروپمپ سانتریفیوژ عمودی

الکتروپمپ سانتریفیوژ الکتروپمپ سانتریفیوژ فشار قوی با پروانه های میان یاتاقانی، چند طبقه با محفظه های برش قائم یا همان محفظه های شعاعی...

ادامه مطلب