فلنج

درباره ی فلج پلی اتیلن چه می دانید؟(بخش اول)

فلنج پلی اتیلن فلنج هایی هستند از نوع پلی اتیلن که برروی لوله پلی اتیلن جوش داده می شوند و جهت بستن ۲لوله به یکدیگر در خط لوله استفاده...

ادامه مطلب

عملکرد و کاربرد انواع فلنج ها(پارت دوم)

فلنج روکار فلنج های روکار در سرویس های معمولی کاربرد دارند و نصب آنها آسان است.مقاومت فلنج های روکار نسبت به فلنج های گردندار، در براب...

ادامه مطلب