بوستر پمپ

با بوستر پمپ و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

بوستر پمپ چیست؟ بوستر پمپ دستگاهی است که موجب فشار سیال می گردد. بوستر پمپ آب همانند یک کمپرسور گاز است، ولی به شکل کلی از یک ساختار س...

ادامه مطلب