آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش سوم)

شرایط خاک: برخی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند. ب...

ادامه مطلب

شیرآلات برنجی در آبیاری

انواع اتصالات برنجی و کاربرد آنها در آبیاری

انواع اتصالات برنجی اتصالات برنجی ای که در طرح های آبیاری تحت فشار کاربرد زیادی دارند، اکثراً شامل شیرهای دسته گازی و فلکه ای تا سایز ...

ادامه مطلب

فشار شکن

شیرآلات فشار شکن(نصب و نگهداری آنها)

شیرهای فشار شکن یا شیر اطمینان فشار برای ایمنی در صنعت به شمار می آید. به طور کلی شیر فشار شکن جهت جلوگیری از فشار زیاد وارده بر شیرآلا...

ادامه مطلب