معایب لوله PVC در فرآیند تولید (بخش دوم)

عیوب احتمالی در قسمت سیلندر اکسترودر: آمپر بالا، سوختگی مواد در خروجی که اغلب سطح لوله هم مواج می شود و دلیل آن ویسکوزیته بالای مذاب و...

ادامه مطلب