پلیمر

پلاستیک ها و پلیمرها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تفاوت بین پلیمرها و پلاستیک ها خیلی پیچیده است و دلیل آن این است که کلیه پلاستیک ها،  پلیمر هستند اما همه ی پلیمرها، پلاستیک محسوب نمی ...

ادامه مطلب