ورق ژئوممبران

طول عمر ورق ژئوممبران به چه عواملی وابسته است؟

طول عمر ورق های ژئوممبران چقدر است؟ مهمترین عامل تعیین کننده طول عمر ورقهای ژئوممبران تخریب اکسیداسیون در مدت زمان طولانی می باشد. با ...

ادامه مطلب