پمپ

با پمپ های آب خانگی بیشتر آشنا شوید(بخش دوم)

تنظیم پمپ خانگی الکترو پمپ های آب خانگی ۲ گروه هستند:  الکترو پمپهای افزایش فشار آب: الکتروموتور پمپ ۳۰۰۰ دور الکترو پمپ های آب در ح...

ادامه مطلب

پمپ آب خانگی

با پمپ های آب خانگی بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

پمپ خانگی چیست؟ به پمپ های گفته می شود که در صرفا برای مصارف خانگی و تقویت فشار آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ آب خانگی، برای...

ادامه مطلب