masterbatch

هر آنچه بایستی درباره مستربچ بدانید(بخش پنجم)

 اکسترودر دو پیچه همسو گرد: این پروسه حاوی وزن کردن، وارد کردن خوراک، منتقل کردن، ذوب کردن، توزیع کردن و همگن کردن، بیرون کردن گازهای ...

ادامه مطلب

افزودنی پلی اتیلن

با افزودنی‌های پلی اتیلن آشنا شوید(بخش اول)

مستربچ‌ها و افزودنی‌های پلی اتیلن مستربچ‌ها برای بهبود بخشیدن به خواص اولیه و یا تغییر خواص اولیه و اصلاح کردن آنها مورد استفاده  قرار...

ادامه مطلب