ربات سوفیا

ربات انسان نمایی که امتیاز شهروندی دریافت کرد

با ربات انسان نمای سوفیا آشنا شوید مدتی پیش رباتی به نام سوفیا موفق به دریافت امتیاز شهروندی در کشور عربستان سعودی شد. این ربات که توس...

ادامه مطلب