ربات انسان نمای HRP-5P

موسسه تحقیقاتی AIST موسسه تحقیقاتی AIST در ژاپن مدلی ربات را طرحریزی و تولید کرده که قادر است دیوارهای آماده  را نصب کند و جانشین نیرو...

ادامه مطلب

ربات هایی جهت تعمیر موتور هواپیما

کمپانی رولزرویس رولزرویس می خواهد ربات های هدایت از راه دوری به صورت سوسک تولید کند که تعمیرهای موتور هواپیما را آسان تر و سریع تر م...

ادامه مطلب