کشاورزی

با لوله های دریچه دار در آبیاری سطحی آشنا شوید

تاریخچه لوله دریچه دار استفاده ازلوله های دریچه دار برای بهبود بخشیدن به روشهای آبیاری سطحی به ویژه آبیاری ردیفی ازدهه ۱۹۶۰میلادی در ج...

ادامه مطلب