راندمان آبیاری قطره ای

روش های افزایش راندمان آبیاری قطره ای

روش های افزایش راندمان آبیاری قطره ای استفاده از قطره چکان مناسب همانند تمامی سیستم های آبیاری، استفاده از یک گسیلنده مناسب اثرگذارتر...

ادامه مطلب

آبیاری قطره ای

الزامات آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای(بخش دوم)

نیاز گیاه به آب در محاسبات نیاز آبی برای آبیاری اگر نیاز آبی گیاه زراعی کم برآورد شود، ریشه گیاه برای دسترسی به آب به مجرای خروجی نوار...

ادامه مطلب

آبیاری قطره ای

الزامات آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای(بخش اول)

در این مطلب گروه رساکالا باید ها و نباید هایی را که در هنگام آبیاری اراضی از طریق سیستم آبیاری قطره ای باید رعایت شود برای شما عزیزان آ...

ادامه مطلب

آبیاری قطره ای

کاربرد محصولات آبیاری قطره‌ای(بخش سوم)

لوله‌ ۱۶ و ۶ میلیمتری مخصوص آبیاری قطره‌ای با جنس پلی اتیلن لوله‌ های ۱۶ و ۶ میلی ‌متری از دیگر محصولات آبیاری قطره ‌ای هستند که از جن...

ادامه مطلب