پمپ

با پمپهای سانتریفیوژ بیشتر آشنا شوید(بخش دوم)

اتصال دهنده های لوله ها در پمپ های سانتریفیوژ با خطوط لوله‌ کشی استاندارد در سایز های کوچک و فلانژ در سایزهای بزرگ دردسترس هستند. بعضی ...

ادامه مطلب