ربات

ربات های جنگجوی مکمان(بخش دوم)

اما آیا این ربات در خور این حجم از مخاطبان است؟ در ادامه به بررسی این سوال میپردازیم. ما مدتی را با این ربات به بازی کردن گذراندیم. و ...

ادامه مطلب

کاروگیت

برتریهای لوله کاروگیت نسبت به لوله بتنی(بخش دوم)

قیاس اقتصادی لوله دوجداره کاروگیت پلی اتیلن نسبت به لوله بتنی ۱- قیمت تولید لوله های بتنی به خصوص در اقطار مساوی یا بزرگتر از ۶۰۰ میلی...

ادامه مطلب

لوله فولادی

حفاظت از خوردگی لوله های فولادی(بخش دوم)

ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﻮﺡ بیرونی ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺳﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻄﺢ بیرونی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭوﺩ. ﺑﺮﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ، اول ﺳﻄﺢ ﻟﻮ...

ادامه مطلب