کاروگیت

برتریهای لوله کاروگیت نسبت به لوله بتنی(بخش دوم)

قیاس اقتصادی لوله دوجداره کاروگیت پلی اتیلن نسبت به لوله بتنی ۱- قیمت تولید لوله های بتنی به خصوص در اقطار مساوی یا بزرگتر از ۶۰۰ میلی...

ادامه مطلب

لوله فولادی

حفاظت از خوردگی لوله های فولادی(بخش اول)

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﺏ و ﺧﺎک ﻣﻘﺎوﻣﺖ کمی ﺩﺍﺭﻧﺪ. بنابراین  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ طول ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺁنها و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁ...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

تست هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن(بخش اول)

آزمون هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن به منظور بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی، انجام میپذیرد. تست هیدرو استاتیک بر روی ...

ادامه مطلب

لوله

مزایا و معایب لوله های فلزی چیست؟

با شروع زندگی شهر نشینی و معضل کمبود آب انسان ها به مرور زمان مجبور شدند تا آب را از مسیر های دور به وسیله روش های مختلف به محل زندگی خ...

ادامه مطلب