دکوراسیون آشپزخانه

استفاده از فضاهای بی استفاده در آشپزخانه(بخش دوم)

 چیدمان بالای کابینت با کتابها کتاب های آشپزخانه و برخی از مجلات همیشه در آشپزخانه حضور دارند اما ممکن است استفاده زیادی نداشته باشند....

ادامه مطلب

استفاده از فضاهای بی استفاده در آشپزخانه(بخش اول)

آشپزخانه از جمله قسمت هایی در خانه است که به فضاهای ذخیره سازی زیادی نیاز دارد و حتی این موضوع در صورت کوچک بودن آن اهمیت بیش تری هم پی...

ادامه مطلب