ربات

ربات عنکبوتی Hexa

دیگر نگران گیاهان خود نباشید!!! ربات عنکبوتی Hexa با حرکت به سمت نور خورشید و هشدار در مورد کم بود آب، گیاه قرار گرفته بر روی سر خود ر...

ادامه مطلب