لوله

اندازه و ضخامت لوله پلیکا چگونه است؟(بخش دوم)

لوله های پلیکا با سایز ۹۰ میلی متر لوله های پلیکا با سایز ۹۰ میلی متر ضخامتی برابر با۱/۸ ، ۲/۷ ، ۴/۳ ، ۶/۷ میلی متر هستند و وزنی برابر...

ادامه مطلب