شیر توپی

شیرتوپی چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

شیر توپی شیرهای توپی مسدود کننده سیال آنها به صورت کروی شکل است و یا به بیان ساده توپی شکل هستند و این شیرها از نشیمنگاه شیر توپی مخرو...

ادامه مطلب