منهول های دریایی

با کاربردهای دریایی منهول ها آشنا شوید

منهول در دریا از ابتدای دهه ۱۹۶۰ و در زمان کوتاهی بعد از اولین معرفی، لوله های پلی اتیلنی به طور روز افزونی برای کاربردهای دریایی مورد...

ادامه مطلب