پمپ سیرکولاتور

انواع پمپ های سیرکولاتور و کاربرد آن ها(بخش دوم)

نکته مهم توجه: چنانچه از پمپ های سیرکولاتور با دور ۲۹۰۰ در ساختمان های کوچک و متوسط بهره می برید، صدای ارتعاش پمپ و گردش شدید آب داخل ...

ادامه مطلب