پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش سوم)

درجه و مقدار روغن در راه‌اندازی نخست پمپ از روغن پارافینی که در محفظه پمپ از در کارخانه پر شده بهره نمایید. این عمل حداقل طول عمر آب ب...

ادامه مطلب

پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش اول)

الکتروپمپهای لجن کش: این الکتروپمپ ها برای پمپاژ سیالات حاوی ذرات جامد شناور و الیاف بلند، فاضلاب، آب های کثیف، شلاکه آب های گل‌آلود و...

ادامه مطلب

پمپ

با پمپهای سانتریفیوژ بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

پمپ های سانتریفیوژ در این مدل پمپ سیال به مرکز پمپ و پای پره ها وارد شده و تاثیر نیروی گریز از مرکز که در اثر جریان سریع پمپ به وجود م...

ادامه مطلب

پمپ سیرکولاتور

انواع پمپ های سیرکولاتور و کاربرد آن ها(بخش دوم)

نکته مهم توجه: چنانچه از پمپ های سیرکولاتور با دور ۲۹۰۰ در ساختمان های کوچک و متوسط بهره می برید، صدای ارتعاش پمپ و گردش شدید آب داخل ...

ادامه مطلب