ربات

ساخت ربات لگو مانند شیائومی

شیائومی در حال ساخت ربات لگو مانندی است که با گوشی هوشمند کنترل می شود شیائومی به تازگی در حال ساخت رباتی پلاستیکی است که می توان آن ر...

ادامه مطلب