پلیمر

هر آنچه بایستی درباره پلیمرها بدانید(بخش اول)

پلیمر بشر با تلاش برای دستیابی به مواد جدید، با استفاده از مواد آلی (عمدتا هیدروکربن‌ها) موجود در طبیعت به تولید مواد مصنوعی نایل شد. ...

ادامه مطلب

ژئوممبران

با فناوری جدید پلیمری آشنا شوید

از استخر ذخیره آب در کشاورزی برای ذخیره حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه، ذخیره آب بارندگی و برف در فصول پاییز و زمستان و مصرف آن در فص...

ادامه مطلب

پلیمر

پلاستیک ها و پلیمرها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تفاوت بین پلیمرها و پلاستیک ها خیلی پیچیده است و دلیل آن این است که کلیه پلاستیک ها،  پلیمر هستند اما همه ی پلیمرها، پلاستیک محسوب نمی ...

ادامه مطلب